2.7.07

Πληθυσμιακή εξέλιξη

Πληθυσμιακή εξέλιξη (1913-2001)

1951

Βράβορη

331


1951

Ανάργυροι

242


Τσέργιαννη

175

506

1961

Ανάργυροι

236

1920

Βράβορη

312


1971

Ανάργυροι

164


Τσέργιαννη

191

503

1981

Ανάργυροι

172

1928

Ανάργυροι

344


1991

Ανάργυροι

131

1940

Ανάργυροι

324


2001

Ανάργυροι

1161913 Απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τους Τούρκους.
1927 Χτίζεται το Δημοτικό Σχολείο Αναργύρων
1950-1960 Αστυφιλία και μετανάστευση των κατοίκων χωρίς αναστροφή. Εγκατάσταση κατοίκων σε αστικά κέντρα (Ιωάννινα, Λάρισα, Άρτα, Αθήνα).


Δεν υπάρχουν σχόλια: