1.7.07

Το σχολείο
Στο κτίριο αυτό, που υπήρξε επί χρόνια το δημοτικό σχολείο της Βράβορης, φοίτησαν οι παλιότερες γενιές. Επαναλειτούργησε και πρόσφατα, για την εξυπηρέτηση περί 5 παιδιών, αλλά έκλεισε ξανά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: