9.7.07

Λήμμα "Βράβορη"

Από τη Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη (ΤΟΜΟΣ 3):

Βράβορη: Έδρα ομωνύμου κοινότ. της υπόδ. Ιωαννίνων. Κάτ. 312. Η κοινότης περιλαμβάνει και το χ. Τσέργιαννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: