7.2.12

Η Βραβορη στο Facebook!


Για τους χρήστες του facebook έχει ανοίξει ένας τομεας-ομάδα όπου συγκεντρωνόμαστε όλοι οι βραβοριτες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών-εικόνων-κειμένων ούτως ώστε όλα αυτά να συγκεντρωθούν για την δημιουργία
μετέπειτα ενός βιβλίου για το αγαπημένο μας χωριό.

Οποίος λοιπόν έχει ή θέλει να φτιάξει facebook ας επισκεφτεί την ομάδα μας στον
κάτωθι σύνδεσμο:

http://www.facebook.com/groups/154913787949810/

Δεν υπάρχουν σχόλια: